Emergency First Response

Kurz je určený všem zájemcům o dokonalé zvládnutí techniky kardiopulmonální resuscitace a první pomoci. Účastníci kurzu se naučí jednoduché kroky pro poskytnutí prví pomoci, které jsou založeny na mezinárodně uznávaných lékařských doporučeních pro první pomoc. Kurz se skládá ze dvou částí:

Prvotní péče – CPR
Postup záchrany a techniky při ohrožení života. Budete cvičit dovednosti pro pomoc pacientům, kteří nedýchají, nemají srdeční tep, pomoc pacientům s poraněnou míchou, mající vážné krvácení, anebo jsou v šoku. Dozvíte se jak provádět resuscitaci, provádět monitorování pacienta tak, abyste mu poskytli co největší šanci na přežití do příjezdu zdravotnické záchranné služby.


Druhotná péče – první pomoc

Poskytnutí první pomoci, která zmírní bolest nebo sníží riziko další újmy. První pomoc v situacích, kdy není bezprostředně ohrožen lidský život a zdravotnická záchranná služba je nedostupná nebo ještě není na místě.

Cena: 2300 Kč

Co se tedy v kurzu naučíte?

  • Posoudit nouzovou situaci.
  • Správně použít ochranné prostředky při první pomoci.
  • Správně provést kontrolu postiženého jeho kontaktováním, poklepáním nebo zatřesením, pro upoutání jeho pozornosti.
  • Zavolat zdravotnickou záchrannou službu v přiměřeném čase v průběhu záchrany.
  • Rozpoznat bezvědomí, zprůchodnit dýchací cesty, zajistit dýchání a umístění postiženého do stabilizované polohy.
  • Techniky dýchání z úst do úst nebo z úst do masky.
  • Provést kardiopulmonální resuscitaci jedním zachráncem.
  • Ošetření vážného krvácení.
  • Fixovat a stabilizovat zlomeninu končetiny, páteře.

Tento kurz není potápěčským kurzem, je to další krok ve Vašem vzdělávání. Kurz EFR je podmínka pro absolvování potápěčského kurzu PADI Rescue diver.

Zaujal Vás některý z našich kurzů? Kontaktujte nás.

Souhlasím s níže uvedenými podmínkami.

Odesláním tohoto formuláře spolu s údaji zde obsaženými, tímto výslovně prohlašuji, že souhlasím se zpracováním mých poskytnutých osobních údajů a jejich zařazením do databáze uživatelů společnosti DiveClub Vsetín,z.s., jakož i s tím, že takto poskytnuté osobní údaje mohou být poskytnuty společnosti PADI, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a o změně některých údajů v platném znění.