Revize tlakových lahví

Zajišťujeme revize a servis ocelových a hliníkových tlakových lahví pro potápění a střelbu ze vzduchových zbraní. Dodržujte pravidelné revizní intervaly u svých tlakových lahví. Podmínky pro zajištění revize:

 • Zajišťujeme revize lahví včetně pískování a opětovného ošetření láhve vnitřním protikorozním nátěrem.
 • Láhev k provedení revize přijímáme v prázdném stavu.
 • Doba trvání max. 14 dní (zpravidla však do 7 dní).
 • Při zjištění silného vnitřního znečištění láhve (velká koroze, olej, zápach apod.) bude automaticky provedeno speciální vnitřní čištění (pískování a následné ošetření protikorozním nátěrem).
 • V případě, že zákazník požaduje vizuální prohlídku nebo tlakovou zkoušku na láhev, která má uzavírací ventil jiný než válcový M25x2 (např. s kuželovým závitem do láhve, sestavu dvojčat nebo jiný typ), bude mu automaticky připočtena demontáž a montáž ventilů 250,-Kč / ventil.
 • Po provedené tlakové zkoušce se na láhvi plněné vzduchem podle EN razí rok a měsíc, ve kterém byla tlaková zkouška provedena. Od tohoto data je platnost tlakové zkoušky 5 let.
 • Opětovné naplnění láhve stlačeným vzduchem není v ceně revize. Naplněnou láhev nelze posílat poštou nebo jinou přepravní službou.
 • Pokud láhev při revizi nevyhoví podmínkám ČSN/EN pro tlakovou zkoušku, bude automaticky znehodnocena pro další použití a vrácena objednavateli s prováděcím protokolem. Objednavatel musí uhradit všechny výkony spojené s objednávkou i v případě, že láhev neprojde tlakovou zkouškou a bude znehodnocena pro další použití.
 • Servis, oprava a čištění ventilu není součástí revize tlakové láhve.
 • Předáním tlakové láhve firmě Aqua Zone diving s.r.o. k provedení revize, zákazník souhlasí s provedením všech úkonů spojených s revizní zkouškou a ostatními podmínkami, které jsou zde uvedeny.

Základní cena revize tlakové láhve je 1100 Kč.

Základní cena revize tlakové láhve bez pískování 790 Kč.

Další důležitá informace k revizi tlakových lahví

 • Pokud vámi dodaná láhev k servisnímu úkonu nebude prázdná (vypuštěná), bude vám účtován manipulační poplatek ve výši 100 Kč.
 • Dle ČSN/EN je platnost periodické hydrostatické tlakové zkoušky u potápěčských tlakových lahví plněných vzduchem 5 let (doporučujeme minimálně jednou za rok nebo dle ČSN/EN jednou za 2,5 roku vizuální kontrolu vnitřní části láhve).
 • Životnost ocelových tlakových lahví plněných vzduchem je podle ČSN/EN max. 40 let. Pro hliníkové láhve max 20 let.
 • O provedení celkové revize láhve vč. hydrostatické tlakové zkoušky, nerozhoduje stáří (datum) poslední revize, ale technický stav láhve.
 • Pro firmy a organizace písemný protokol o tlakové zkoušce na vyžádání.
 • Zajišťujeme revize pouze ocelových a hliníkových lahví.